20042011211
20042011212
Dritare shiber roleta
Dyr rolta shiber
Haki mur stapanic
Haki mur stapanicc
Haki muriina stapanic
Haki murina stapanihc
Hakii murina stapanic
Heted fazliu kledrnic
Hetem fazliu kledrnic
Hetem fazliu klledrnc
Heten fazliu kledrnib
Image1348
Image1752
Image1753
Image1767
Image1768
Image1769
Image1771
Image1788
Image1789
Sama posht qpu ngrhet mir
buri zaj shiberi
burii zaj shiberit
burim zajm shiberi
burimi zaj shibberit
shiber (1)
shiber (10)
shiber (2)
shiber (3)
shiber (4)
shiber (5)
shiber (6)
shiber (7)
shiber (8)
shiber (9)